Wedstrijd 2021 /2022

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

Federatie

Geachte sportvrienden,                                                                               18-1-2021

Vooruit lopend op het komende wedstrijd seizoen en hopelijk weer terug naar het “ normale leven “ geef ik u de data door van  onze activiteiten bij de v.v. de Volière te Dordrecht:

–          Technische dag Harzers op zaterdag 30 oktober 2021

–          Wedstrijd 2021:  inbrengen vogels op vrijdag 10 december 2021

–          Keuren van de  vogels op zaterdag 11 december 2021

–          Afluisteren van de wedstrijd vogels en afhalen van de vogels op zondag 12 december 2021 Nadere bijzonderheden worden u nog t.z.t. meegedeeld.

Het bestuur van de Federatie  wenst u allen een geslaagde kweek toe.

Met vriendelijke  groeten,

Guus Eggen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Datum LSH wedstrijd seizoen 2021

We blijven maar plannen en hopen dat het volgend seizoen beter gaat!

Datum seizoen 2021 voor de LSH wedstrijd is:

Dinsdag 4 januari 2022 t/m zaterdag 8 januari 2022 te Dordrecht.

nogmaals fijne feestdagen,

bestuur LSH

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

DE LSH WEDSTRIJD VAN 7/8-01-2021

DE LSH WEDSTRIJD WELKE GEHOUDEN ZOU WORDEN OP 7 EN 8 JANUARI 2021 GAAT HELAAS OOK NIET DOOR.

DIEGENE WELKE AL EEN BETALING HEBBEN GEDAAN BIJ DE HEER H. de LOOS KUNNEN MET HEM VIA DE MAIL EVEN CONTACTEN.

WE HOPEN DAT U WEL GELIJK DE CONTRIBUTIE VAN 2021 VERREKEND C.Q. BETAALD.

huub_deloos@live.nl (na huub_ )

JAMMER!

FIJNE FEESTDAGEN, BESTUUR LSH

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WEDSTRIJD IN URK.

DE WEDSTRIJD WELKE GEHOUDEN ZOU WORDEN OP 28/29-12-2020 GAAT NIET DOOR!

EEN IEDER HAD DIT WAARSCHIJNLIJK AL GEDACHT MAAR BIJ DEZE EEN BEVESTIGING!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wedstrijd LSH 2021

LET OP LET OP LET OP

Sluiting inschrijving:

Het inschrijfformulier dient uiterlijk Zondag 20 december 2020 in het bezit te zijn van

H.W.M. de Loos, Beethovenlaan 175, 5011LG Tilburg. huub_deloos@live.nl (na huub_ )

Inschrijven bij het inbrengen is niet mogelijk.

Wedstrijd Inschrijf Form. Januari 2021 hier

.

 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WEDSTRIJD VAN DE LSH

LANDELIJKE SPECIAALCLUB HARZERS

Informatie over inschrijven voor de L.S.H. wedstrijd 2020/2021.

De LSH wedstrijd in afgeslankte vorm, i.vm. de Corona,  wordt gehouden in de eerste week van januari 2021in het clubgebouw van de Volière Dordrecht. Adj.H.P. Kosterstraat 5 Dordrecht.

Ieder lid van de NBvV ( ook BEC,SEC) mag meedoen aan deze wedstrijd.

Geen prijzen beschikbaar!

Uiteraard is het mogelijk, niet noodzakelijk,  om lid te worden van de LSH.

Contributie    € 20.= per jaar.


Inschrijfgeld per vogel.

Leden LSH                 € 2.50

Niet leden LSH          € 4.50

Catalogus is gratis en wordt later bij u bezorgt

Inschrijven:

Een inschrijfformulier kunt u downloaden van de LSH site:

Beter is het om mij te mailen ( kanaries4u@casema.nl) dan stuur ik u een inschrijfformulier. U kunt deze dan ook ingevuld retourneren. Per post doen wij zo weinig mogelijk om kosten te besparen en voor het milieu.

Bent u zelf niet zo handig met de PC laat dan een van uw naaste u helpen!

Sluiting inschrijving:

Het inschrijfformulier dient uiterlijk Zondag 20 december 2020 in het bezit te zijn van

H.W.M. de Loos, Beethovenlaan 175, 5011LG Tilburg. huub_deloos@live.nl (na huub_ )

Inschrijven bij het inbrengen is niet mogelijk.

Betaling:

Het bedrag dient u over te maken op Girorekening NL  25 INGB 0002 88 51 26 t.n.v. de LSH, Beethovenlaan 175, 5011LG Tilburg.

Vermeld naam en kweeknummer. Ook als u voor andere betaald.

Het wedstrijdnummer wordt u bij het inbrengen verstrekt.

Zorg er dus voor dat u goed weet welke vogel (ringnummer) in welke kooi zit

en hoe de vogels moeten staan.

Technische dag/prijsuitreiking en ophalen van de vogels:

De technische dag is er dit jaar niet i.v.m. de maatregelen welke ons zijn opgelegd door de regering. 

Dus:

Inbrengen vogels:                              donderdag       7 januari 2021 vanaf 14.00 uur

Keuren van de vogels                        vrijdag                        8 januari

Technische dag en prijsuitreiking   vervallen

Keurlijsten                                          krijgt u mee bij afhalen vogels

Afhalen van de vogels                        vrijdag         8 januari  tussen 16.30 uur en 18.30 uur.

Catalogus                                            krijgt u t.z.t. per post

Hoop dat u de hobby in leven wilt houden!

Bestuur Landelijke Speciaalclub Harzers.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

LSH wedstrijd gaat ook door!

Het bestuur van de LSH heeft besloten om de wedstrijd door te laten gaan!

Corona proof! Dus in afgeslankte vorm.

Vogels inbrengen: 7 januari

keuren: 8 januari

ophalen vogels; 8 januari

3 keurmeesters

inschrijfgeld 2.50 per vogel

geen prijzen wel keurbrieven en catalogus(wordt per post bezorgt)

inschrijfformulieren aanvragen via mij kanaries4u@casema.nl

inschrijven voor 20 december!!!!

details volgen!!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wedstrijd in URK gaat door

Zangkanaries Urk.

Zangkanaries te Urk hebben laten weten dat hun wedstrijd gewoon doorgaat. Uiteraard in afgeslankte vorm, naar de huidige normen welke de overheid eist.

Keurdag is 29 december 2020

Voor meer informatie en/of inschrijfformulier zie hieronder of bekijk het wedstrijdseizoen 2020/2021 elders.

Info: jan_debruine@me.com   abakker1@solcon.nl  Tel : 0629153163

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Afgelasting Combinatie Tilburg.

Met zeer grote spijt moeten we gezien nieuwe landelijke maatregelen omtrent de Corona maatregelen van de regering de wedstrijd afblazen we hopen iedereen weer terug te zien in 2021 bij de voorjaarsvergadering we blijven iedereen op de hoogte houden wat eventueel de mogelijk heden zijn in januari

Het bestuur

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Federatie

Beste sportvrienden,                                                                   Rotterdam 30-10-2020

Na rijp beraad, met voorzitter van de TC Harzers, heeft het bestuur besloten, de wedstrijd van de federatie groep Harzers van de vogelvereniging de Volière te Dordrecht welke gepland staat op 12 december 2020  niet te laten doorgaan.

Dit In verband met de huidige ontwikkelingen rond het COVID 19 virus en de te verwachten ontwikkelingen hiervan in de resterende tijd van dit jaar.

Wij vinden het absoluut onverantwoord om de vogelwedstrijd onder de huidige geldelijke corona maatregelen te organiseren.

Naast dit gezondheidsprobleem dat ons allen aangaat, speelt ook een rol van enige betekenis de zeer besmettelijke vogelgriep virus , welke thans is opgedoken in onze regio “ West Maas “ en omliggende gemeenten.

Wij vinden het uitermate jammer dat wij dit onplezierige besluit moeten nemen.

Met vriendelijke sport groeten,

Guus Eggen

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

keuringen

Onderwerp: Keuringen bij leden thuis of keuren vanaf foto’s.


Beste collega-keurmeesters,


De Coronapandemie raakt ook onze hobby, het keuren van vogels, keihard. Bijna alle keuringen voor dit jaar zijn afgelast en of we volgend jaar een geheel seizoen gaan draaien is nog maar de vraag.
In een tijd als deze worden er allerlei initiatieven genomen om toch nog wat te kunnen doen voor de leden, tafelkeuringen en verkorte keuringen zijn prima. Maar er zijn ook initiatieven waar we als NBvV en KMV niet blij mee zijn. Dit zijn keuringen van vogels middels foto’s/video’s of het bij de kweker thuis een officieel keurrapport van vogels opmaken. Dit zijn manieren van keuren die niet zijn toegestaan. Het gaat er hier om dat met het gebruik van een officieel keurlijst, opmaakt op een NBvV keurbrief met stempel en handtekening van een NBvV keurmeester.
Officiële keurbriefjes mogen alleen worden opgemaakt/gebruikt op een NBvV erkende wedstrijd of een wedstrijd van een andere organisatie met toestemming van de NBvV. Wij begrijpen dat het moeilijk is om niet gehoor te geven aan verzoeken voor dergelijke keuringen, maar wij vragen u nadrukkelijk dit niet te doen. In het verleden hebben we daar problemen mee gehad omdat fokkers deze keurlijsten gebruiken bij de verkoop van de vogels en kopers op het verkeerde been werden gezet.
Met u hopen we dat we volgend jaar rond juni weer de eerste echte vogelkeuringen (baby shows) te kunnen verrichten op een veilige, gezonde en toegestane manier

namens KMV bestuur,

Hans de Boer, secretaris NBvV.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

CORONA

Vanwege de maatregelen welke de regering ons oplegt zijn de volgende activiteiten uit onze harzer agenda geschrapt!

– 17 oktober keurmeester overleg te Dordrecht

– 31 oktober technische dag te Dordrecht

– 7 November technische dag te Tilburg

– 12 December wedstrijd de Federatie te Dordrecht.

– NK te Dordrecht in de 1e week van januari

WEL GAAT DE LSH WEDSTRIJD NOG GEWOON DOOR ( 1E WEEK JANUARI)

TOT ZOVER BEKEND. JB

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

NK gaat niet door!

De NBvV heeft op 26 september besloten om de Nederlandse kampioenschappen niet door te laten gaan i.v.m. het corona virus.

Wat houdt dit in voor onze LSH wedstrijd:

Het bestuur LSH wil onze wedstrijd welke in de 1e week van Januari 2021 wordt gehouden gewoon door laten gaan. Een wedstrijd zoals we hem gewend zijn! Drie keurmeesters zijn gecontracteerd. We hopen veel harzers te kunnen inschrijven. Het inschrijfformulier krijgt u via het clubblad.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

WEDSTRIJD VAN DE LANDELIJKE SPECIAALCLUB HARZERS EN DE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAPPEN HARZERS

De LSH wedstrijd waar je nu ook Nederlands kampioen kan worden, wordt gehouden in
de eerste week van januari 2021in het clubgebouw van de Volière Dordrecht. Adj.H.P.
Kosterstraat 5 Dordrecht.
Ieder lid van de NBvV mag meedoen aan deze wedstrijd.
Buiten de gebruikelijke prijzen van de LSH kunt u nu ook meedingen voor een medaille
van de NBvV goud, zilver en brons zowel voor de stammen, stellen en enkelingen.
Voor de meesterzanger is er een bondsmedaille.
Uiteraard is het mogelijk, niet noodzakelijk, om lid te worden van de LSH. Contributie
€ 20.= per jaar. U dingt dan mee voor alle prijzen.
De stammen worden gekeurd door 2 keurmeesters!

Inbrengen vogels:                                    dinsdag                5 januari 2021 vanaf 14.00 uur

Keuren van de vogels                              woensdag en donderdag 6 en 7 januari mits                                                                                   genoeg inschrijvingen.

Technische dag en prijsuitreiking        zaterdag          9 januari         vanaf 10.00 uur

Afhalen van de vogels                              zaterdag          9 januari         vanaf +/-15.30 uur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen