De Hobby vandaag de dag!

Hier in Nederland zijn we nu helemaal in de ban van de komende wereld show, januari 2015, te Rosmalen. We lezen in elk vogelblad hoe we in moeten schrijven, en meedoen is belangrijker dan winnen. De kosten voor een Nederlandse inzender is € 12.= per vogel en voor de buitenlanders is het nog ietsjes meer.

De Kampioen en de speciaal club:

Is het niet de normaalste zaak van de wereld dat deze P.R. niet alleen tijdens een COM wedstrijd moet worden gevoerd maar ook, elk jaar, voor het Nederlands kampioenschap of een wedstrijd van uw speciaal club. In ons verenigingsblad “Vogelvreugd ”lezen we dat er elk jaar minder vogels worden ingeschreven. De hobby, het kweken van vogels, wordt steeds minder populair maar als ik de ringencommissarissen mag geloven dan worden er elk jaar meer ringen besteld.

Wat gebeurt er met deze geringde vogels? Wat is de oorzaak van de teruggang op de tentoonstellingen?

Zijn het de kosten, is het de tijd die men erin moet steken, te veel gedoe om mee te doen?

Ik weet dat er ook liefhebbers zijn, leden van de ANBvV, welke nooit zullen tentoonstellen .Deze mensen beleven de hobby op hun eigen manier.

Zangkanaries:

Ik zelf ben een harzer kweker in hart en nieren en heb alleen connecties in deze wereld. We hebben in de zangsport, waar helemaal de klad in zit, een overzicht gemaakt met andere landen in Europa maar ook andere continenten betrekken we bij deze bescheiden studie. In ga nu in de we vorm schrijven omdat een bevriende harzerkweker, Herman Kamp, uit Australië ( ooit Rotterdammer) zich enorm inzet deze kanaries te promoten.
We hebben meerdere vragen voorgelegd om een idee te krijgen wat er elders speelt.

vogel1

Wat is het doel?

1. Een toegestemd grondslag leggen van de hobby zoals het gesteld is vandaag de dag.

2. Ondersteuning vinden van anderen in Nederland en rond de wereld om de hobby verder te promoten.

3. Een uitnodiging voor moderne, praktische ideeën om door te gaan.

4. Een geweldig optimisme.

Wie hebben we bij dit overzicht betrokken:

Wat hebben we ze gevraagd:

 • Aantal leden.
 • Aantal actieve leden, welke dus deelnemen aan de wedstrijden.
 • Kunnen er ook niet leden meedoen met de wedstrijd( gastleden).
 • Hoe lang bestaat de organisatie al.
 • Hoeveel harzers doen er mee aan de wedstrijd.
 • Hoe worden ze ingezonden ( klasse 1,2,3. Enkeling, stellen of stammen.
 • Eigen kweek/overjarige vogels.
 • Keursysteem.
 • Inschrijfgeld per vogel.
 • Wie of wat vallen er in de prijzen.
 • Hoeveel kilometers moeten de inzenders gemiddeld rijden om mee te doen.

Om een duidelijk overzicht te maken zijn de organisaties in het bovenstaande tabel afgekort.

Peil datum: 1 juni 2014
vogel2
*Worden ingeschreven als stammen/stellen maar worden ook automatisch beoordeeld als enkeling.

0* Onbepaald: dit omdat niet leden ook kunnen meespelen met de wedstrijd.

** De leden van de harzer clubs in Hamilton, Vancouver, Quebec en Trois Rivieres kunnen mee

spelen met de DRCA zonder lid te worden. Vandaar dat aantal opgave onmogelijk is.

Welke vogels worden ingestuurd/gevraagd:
vogel3

Toelichting:

Het keursysteem welke de Nederlanders toepassen( Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders= ANBvV) is een aftreksel van het COM systeem. Het verschil zit hem in de kloeken en het klankbeeld/indruk. COM zegt maximaal 90 punten. Maar de Nederlanders geven maximaal 90 gezongen punten en het klankbeeld/indruk komt erbij.

Dus maximaal 90 + 9 = 99.

COM/OMJ heeft een keursysteem welke maximaal 90 punten voor een enkeling voorschrijft en 363 maximaal voor een stam ( 360 + 3 punten voor stamharmonie)

Het Engelse systeem , en nu beweeg ik me op glad ijs, geven maximaal 100 punten. Later maak ik een schema waar u de verschillen makkelijk kunt zien.

De Amerikanen in het westen hanteren hun Centrale Staten systeem welke ook is gebaseerd op het Engelse maar net weer even anders is.

Nieuw Zeeland heeft een systeem welke ook weer afstamt van het Engelse.

Canada is net af van het Engelse systeem en hanteren nu ook de COM norm.

Keursystemen.
vogel4vogel5
Hier ziet u aardige verschillen maar een goed vergelijk kunnen we pas maken als we de aantal prijzen hier tegen over zetten.

Prijzen welke er te behalen zijn.

Een enorm verschil in waardering vogels. Ik zal per organisatie een klein overzicht geven.

Voor te beginnen een kleine toelichting.

Wat zijn predicaat punten?

In het Nederlands keursysteem krijgen de hoofdtoeren ( holrol, knor, waterrol) en de middentoeren ( Schokkel, kloeken, fluiten en de holklingel) naast punten ook Predicaat punten( Pp). Deze Pp worden gebruikt als twee of meerdere stammen van verschillende kwekers het zelfde aantal punten hebben. Sommige organisaties geven een extra predicaat prijs want deze vogels zijn vaak heel zuiver maar halen niet de punten om in de prijzen te vallen.

LSH:

 • Ere metaal. Prijs 1 t/m 10 kloek vogels en kloek vrije vogels zitten in aparte klasse
 • Ere metaal bij de stammen, de stellen en ook de enkelingen.
 • Kampioen 7 vogels. ( hoogste stam + hoogste stel+ hoogste enkeling.
 • Meesterzanger
 • Toerprijzen
 • Stam met de meeste predicaat punten.

FED:

 • Diploma’s voor de stammen met en zonder kloeken. ( 1 t/m 10)
 • Meesterzanger
 • Toerprijzen
 • Predicaat prijs voor 2 stammen met de meeste predicaat punten
 • Wedstrijd kampioen 2 stammen

Be:

 • Ere metaal voor de Klassen ( EK, AK) per drie vogels een prijs.
 • Prijzen in natura. Denkend aan zaad /zand eivoer prijzen.

Du:

 • Ere metaal 1,2,3, stam. Er kan slechts één stam van een kweker in de prijzen vallen. De ander wordt wel in de catalogus vermeld maar komt niet aanmerking voor ere metaal.
 • 4,5,6 ect. krijgt een diploma
 • Meesterzanger
 • Toerprijzen

NZRC:

 • Geldelijk in drie klassen Kampioen.
 • Geldelijk in drie klassen Beginners.
 • Promotie van Beginner naar Kampioen.

RCS:

 • Ere metaal 1e in de enkelingen en de stellen.
 • Meesterzanger
 • Toerprijzen

NWRC:

 • Ere metaal 1,2,3 in de enkelingen en de stammen
 • Geldprijzen(sweeptakes)
 • Gedenkstukken voor de 1e en 2e prijs stammen. Deze prijzen vallen in de eigen kweek en overjarige klasse.
 • Meesterzanger. EK en OV.
 • Toerprijzen

OIRCC:

 • Ere metaal in de enkelingen en de stammen.
 • Verschil in wedstrijd tussen beginners en Kampioen
 • Promotie prijs van beginner naar kampioen klasse.
 • Toerprijzen
 • Iedere leeftijd stam: moet minstens een oudere vogel i n stam zitten

DRCA:

 • Meesterzanger( de beste vogel in de tentoonstelling klasse).
 • Toerprijzen( kunnen alleen vallen in de tentoonstelling klasse).
 • Een soort promotie zowel in de enkelingen als de stammen. Alleen leden!

Van Beginner naar Amateur: vereist een overwinning als beginner.

Van Amateur naar Kampioen: vereist twee overwinningen als Amateur.

Van Kampioen naar Meester: vereist drie overwinningen als kampioen.

 • Alleen vogels met de DA inscriptie komen in aanmerking voor de prijzen.

Afstanden.

Het aantal kilometers welke wordt verreden door de inzenders is zo moeilijk te omschrijven dat ik hier geen overzicht heb gemaakt. Wel zal ik “speciaal in ….” Hier iets over schrijven.

Speciaal in Nederland bij de LSH:

De speciaal club harzers van Nederland. Er zijn in Nederland twee Bonden NBvV en de ANBvV.

Speciaal club harzers van de ANBvV is de LSH en de speciaal club zang NZHU ( waterslagers, timbrado’s en harzers) van de NBvV.

De LSH organiseert de grootste harzer wedstrijd in Nederland. Deze is tevens de laatste wedstrijd van het jaar. Het clubhuis is in het midden van het land, Bennekom. Sommige inzenders moeten meer als 200 km rijden. In een hele week worden de vogels gekeurd, verzorgd en is er op de laatste dag een afluister ochtend voor elke liefhebber. Ook kunnen de aanwezigen hun voorkeur stam, van die dag, aangeven. Hier is naast de prijswinnaars ook een leuke prijs aan verbonden.

Speciaal in Nederland bij de Federatie:

Op 31-5-1931 werd de Federatie van kanariekwekers Verenigingen van Rotterdam en Randgemeenten opgericht, in die jaren waren dat veel verenigingen, en fungeerde de federatie als een overkoepelend orgaan.

Door het opheffen van verenigingen was begin van het jaar 2010 aan het bestaansrecht van de Federatie van 1931 een einde gekomen

Medio 2010 is een club harzerkwekers gevormd en was een groot verzoek van deze kwekers om toch in welke vorm dan ook een wedstrijd te organiseren.

Hieraan is gehoor gegeven en is onder de ( oude ) naam Federatie een club ontstaan met als doelstelling uitsluitend 1 maal per jaar een wedstrijd te organiseren met daaraan gekoppeld een contactavond met de prijsuitreiking

Het betreft een stammenwedstrijd, geen inzendingen van stellen en enkelen!

Het is een korte wedstrijd, vrijdag inbrengen en zaterdag keuren en in de namiddag weer afhalen.

Speciaal in België bij Koninklijke Belgische Samenwerking van Harzerkanariekwekers (K.B.S.-F.R.B.):

De Belgische vereniging bestaat uit leden welke Nederlands talig zijn maar ook welke Frans talig zijn. Het clubblad is dus twee keer zo dik doordat alles vertaald moet worden. België is net als Nederland een klein land vandaar dat er ook andere leden mee kunnen doen aan de wedstrijden op voorwaarde dat de vogels geringd zijn met ringen van een groepering aangesloten bij de COM.

De leden moeten tussen de 30 en de 50 km rijden om in te zenden.

Voor de jaarlijkse nationale wedstrijd moeten sommige inzenders 500 km rijden(heen en terug).

Speciaal in Duitsland bij Vogelschutz-Kanarienzuchterverband Ruhr-Niederrhein.

Duitsland een behoorlijk groot land welke de wedstrijden verdeeld in een soort gewesten. Hier het gewest ( verband) Ruhr- Niederrhein. Ook hier zien we een grote terugloop en vergrijzing van de inzenders. Een drietal Nederlanders speelt mee met deze wedstrijd.

De Duitsers maken altijd een groot feest van de prijsuitreiking. Met veel eten en lekkere pullen bier.

De inzenders uit Nederland moeten 170 km rijden.

Hier worden echt alleen de stammen gespeeld. Het niveau van de vogels is erg hoog.

Speciaal in Nieuw Zeeland bij New Zealand Roller Canary Club uit Hawkes Bay, Napier.

Het wedstrijd seizoen is in Nieuw zeeland is van mei t/m eind juli. Vaak wedstrijden van twee dagen in een soort gewest (gebied). Een keer per jaar als laatste wedstrijd is de Nationale waar alle gewesten meespelen.

De goedkoopste inschrijving per vogel van € 0.40.

Als ze meedoen aan een Nationale wedstrijd dan is het inschrijfgeld € 2,= .

Zij steunen 22 wedstrijden en doen mee aan de Noord en Zuid eiland wedstrijden.

Het importeren van vers bloed is hier een probleem zie Australië.

De vogels staan maximaal 12 minuten bij de keurmeester op tafel.

Op de wedstrijd van 18-5-2013 behaalde punten:

Holrol 10, Knor 9, Kloeken 9, Waterkloeken 8, Kloekenrol 8, Fluiten 4, Holklingel 8, Waterrol 5, Klingelrol 1, Klingeltoeren2, Algemene indruk 6. Geeft een totaal van 70.

Speciaal in Australia bij Roller Canary Society South Australia.

Hier in Adelaide krijgen de harzers maar 10 minuten de tijd om hun liedje te laten horen. Mochten ze niet of matig willen zingen dan verdwijnen na 5 minuten van tafel.

Sinds 1949 is het, bij de wet geregeld, onmogelijk om vogels (behalve kippen en duiven) te importeren naar Australië.

Eerder dit jaar werd een consignatie ( in bewaring geven) van een paar honderd prijskippen vernietigd door de Australische autoriteiten omdat er 3-4 kippen ziek waren. Ze nemen totaal geen risico! Een kanarie ( mits het mogelijk zou zijn)importeren kost ongeveer € 12.000,=. Een consignatie van 100 kanaries zou veel goedkoper uitkomen, namelijk € 150,= per stuk. Maar ze moeten 35 dagen in quarantaine en dit kost € 270,= per dag.

Ook hier een enorme terug loop van de kwekers, veertig jaar geleden waren er ook verenigingen in Sydney, Melbourne en Perth. Nu is alleen Adelaide nog over met 30 leden. Twintig hiervan wonen niet in de buurt van Adelaide. Om even een indicatie te geven: Van Adelaide naar Melbourne is 730 km, naar Sydney 1400 km, Brisbane 2100 km en Perth 2700 km. Er zijn hier voorstellen om met behulp van de huidige techniek, elektronische wedstrijden te gaan organiseren. ( Smart Phone).

Tegenwoordig is de informatie en communicatietechnologie zo dat onze levenswijze daardoor is veranderd. HOE ZOUDEN ZE DAT DAAR NOU EENS MOETEN AANPAKKEN? Er loopt toch wel ergens een techneut rond welke dit voor hun/ons op de rit kan zetten.

Van Herman Kamp kreeg ik onderstaande resultaten.

En hier mijn puntjes van de wedstrijd van 8 juni 2014:

Holrollen – 7; Knorren – 8; Waterkloek – 8; Kloekenrol – 8; Fluiten – 4; Holklingels – 3; Waterrollen – 3; Klingelrol – 1; Klingeltoer – 1; Algemene Indruk (8). Totaal 51.

Er wordt in Australië op Engelse wijze gekeurd, dus max. 100 punten. In 1988 is er één enkeling geweest welke 57 heeft gehaald, daarna nooit meer!

Vergelijkingen met andere Keursystemen zijn haast onmogelijk. In verhouding zou dezelfde vogel in de buurt van de 90 punten komen als deze op COM wijze is gekeurd en 64 punten in de Amerikaanse Northwest Roller Canary Club.

Ze hebben in Australië maar een soort zangvogel en dat is de harzer. Timbrado’s en waterslagers komen er niet voor.

Speciaal in Amerika bij Northwest Roller Canary Club, USA, State of Washington, Seattle.

In het Noordwestelijke deel van de USA spelen ze de wedstrijd met stammen en enkelingen. Er zijn 16 wedstrijd klassen met voor elke klasse ere metaal 1,2,3.

Acht van deze zijn voor: Beginners klasse, Amateur klasse, Kampioen klasse en de Meesterkweker klasse. Elke klasse bevat jonge als wel overjarige vogels en beide worden in aparte categorieën gekeurd.

De andere acht klassen bevatten vier met witte en vier met blauw/witte vogels welke alle van eigen kweek moeten zijn.

Speciaal in Amerika bij Oakland International Roller Canary Club, USA, California.

In mijn ogen een beetje zoals in Washington. Met veel verschillende klassen. Een die opvalt is de iedere leeftijd klasse. Hier moet de stam tenminste één overjarige vogel in staan.

Speciaal in Canada bij Dominion Roller Canary Association, Canada.

Hier worden bij wedstrijden de vogels ingezonden als stammen en ook zo beoordeeld. Maar ook worden ze gelijk beoordeeld als enkeling.

Gastleden kunnen meespelen maar komen niet in aanmerking voor prijzen.

Elke vereniging beslist over welk keursysteem wordt gehanteerd en daaruit vloeit ook de keurmeester welke gemachtigd is om zo te keuren. Keurmeesters zoals Linda Hogan en David Bopp zijn competent in beide systemen.

Tegenwoordig wordt het COM systeem gehanteerd.

Een van de voornaamste redenen, van het 100 punten naar het 90 punten systeem, was het elimineren van water in het lied van de vogels. De veelal aanwezige kloek vogels brachten veel variatie maar op elke toer was het water te horen. Na verscheidene jaren van vogels ruimen en harzers importeren van Duitsland en Frankrijk is de situatie nu grotendeels onder controle. De meeste Canadese leden zijn er nu van overtuigd dat teveel aan water in het lied erg schadelijk en degeneratief kan zijn. Zij hebben ook een sterke voorkeur ontwikkeld voor de vier toeren Harzer Holrol, Knor, Holklingels en Fluiten.

Wat hier leuk is dat je kan promoveren naar een andere klasse. Van Beginner naar Meester kweker.
vogel6

CONCLUSIE:

Daar waar de afstanden (te) groot zijn zou elektronisch keuren een uitkomst zijn. We moeten er hier in Nederland, België, Duitsland niet aan moeten denken. Maar………….

Een paar jaar geleden was het ook onmogelijk om je vogels via de computer aan iemand te laten zien/horen. Nu kijk maar op You Tube en je weet niet wat je ziet en hoort. Sommige harzerkwekers hebben een eigen site, waar je de vogels kunt zien en horen.

Natuurlijk zit ik dit nu niet allemaal te promoten maar we weten niet wat de toekomst ons brengt.

Misschien vindt de jeugd het helemaal te gek.

Grootte verschillen in vraagprogramma wedstrijden. Het ene land heeft uitsluitend de stammen in de wedstrijd staan, het andere land heeft weer een zeer breed assortiment.

Dit heeft waarschijnlijk te maken met de inzenders en is in de loop van de jaren zich gaan ontwikkelen tot dat wat het nu is. Hoeveel kwekers bij elkaar, wat is hun intentie en ga zo maar door.

Verschillen in prijzen stelsel is natuurlijk geen enkel probleem. Wel hebben deze invloed op andere vergelijkingen. Meer prijzen gaat vaak gepaard met hogere inschrijving per vogel.

Terwijl ik dit schrijf is de WK voetbal bezig en dus ga je snel vergelijken. We hebben de harzer sport, wat gaat om een soort kanarie welke een rollend liedje heeft en dit brengt met gesloten snavel.

Overal ter wereld heeft het voetbal dezelfde spelregels misschien dat wij harzer mensen eens moeten nadenken over deze eenheid. Zoals onze Belg Alain toevoegde, het vermijd ook onnodige discussies.

Een keursysteem( COM), overal in de wereld hetzelfde!

Mijn dank gaat uit naar al de medewerkers wereldwijd: Zonder deze hulp en steun zou het artikel niet mogelijk zijn geweest.

Herman Kamp heeft heel veel tijd geïnvesteerd in deze materie.

Huub de Loos (LSH), Guus Eggen (Federatie ), Alain Louagie (BE ), André Denys (BE ), Herman Kamp (RCS), Kent Donnelly (DRCA), Justin Agrella (OIRCC), Paul Scandlyn (NWRCC), Don Birch (NZRCC).

Jacques de Beer.

vogel7

Advertenties

4 reacties op De Hobby vandaag de dag!

 1. m zegt:

  Halo beste mensen weet u iemand in Rotterdam en omgeving waar kan ik harzers koppen alvast bedankt

 2. Beste A. hier kun je geen waterslagers kopen.
  dit is een harzer site.
  kijk even op
  http://www.zangkanarie.nl

  succes,

  JB

 3. Pingback: De Hobby vandaag de dag! | L.S.Harzers

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s