Reglement

Wedstrijdreglement van de Landelijke Speciaalclub Harzers.

(L.S.H.)

Teneinde nadere invulling te geven aan het gestelde in artikel 6 van het Huishoudelijk Reglement van de Landelijke Speciaalclub Harzers (LSH) handelend over het houden van wedstrijden, volgt hierna het wedstrijdreglement.

Art. 1. Zo mogelijk wordt jaarlijks een wedstrijd gehouden van Harzerkanarie, welke wordt georganiseerd door of onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Art. 2. Het bestuur kan hiervoor de nodige hulp vragen aan de leden,  welke gehouden zijn hieraan zoveel mogelijk gehoor te geven.

Art. 3. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor de leden van de LSH, die vóór 1 november,  voorafgaande aan het kalenderjaar waarin de wedstrijd wordt gehouden, lid zijn van de LSH en hun jaarcontributie van dat jaar hebben betaald.

Art. 4. Inzenden van vogels is mogelijk in de volgende klasse:

klasse I              stam       4 vogels EK       laatste jaar
klasse II            stel          2 vogels EK       laatste jaar
klasse III          enkele     1 vogel   EK       laatste jaar

Art. 5. Het inschrijfgeld voor de klassen, genoemd in artikel 4, wordt jaarlijks door het bestuur vast gesteld.

Art. 6. Het bestuur kan de inschrijving van het aantal vogels,  zowel per klasse als in totaal, aan een maximum binden.

Art. 7. Er wordt gekeurd conform het reglement van de ANBvV. Dit geldt eveneens voor de voorrangsregels voor het toekennen van de prijzen.

Art. 8. Een diploma voor een stam wordt uitgereikt,  indien deze stam tenminste een door het bestuur jaarlijks vast te stellen aantal punten heeft behaald.

Art. 9. Het inzenden van vogels is slechts mogelijk in bondskooien van de ANBvV. Afwijkende en vuile kooien worden door het bestuur van deelname uitgesloten en worden niet ingenomen.

Art. 10. In afwijking van het gestelde in artikel 9,  is het inzenders toegestaan om plastic voer- en drinkbakjes te gebruiken.

Art. 11. De gevraagde identificatie van de vogels dient te worden aangebracht op de ZANDLADE (midden) en NIET op het voer- c.q. drinkbakje (glaasje).
Als identificatie kan worden gevraagd het kweeknummer + ringnummer of een toegekend inschrijfnummer.

Art. 12. De prijzen in de  respectievelijke klassen worden jaarlijks,  afhankelijk van het aantal inzendingen per klasse, door het bestuur vastgesteld.

Art. 13. Ingezonden vogels kunnen door het bestuur worden gecontroleerd op de ringnummers.

Art. 14. De deelnemende vogels dienen te zijn geringd conform de regels welke gelden voor deelname aan de kampioenswedstrijd van de ANBvV.

Art. 15. Door deelname aan een wedstrijd van de LSH verklaart de inzender zich akkoord met het gestelde in dit regelement’

Art. 16. In gevallen waarin dit regelement niet voorziet beslist het bestuur.

Dit reglement is vastgesteld in de ledenvergadering van de LSH op 17 april 1999.

Advertenties

Een reactie op Reglement

  1. jacques zegt:

    Dit regelement dus en niet diegene in het laatste clubblad!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s